Wizyta u dzieci z afazją

Afazja dziecięca - terminologia

W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD - 10) wyróżnia się kategorię: Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka (F 80) obejmującą m.in. zaburzenia ekspresji mowy (F80.1) i zaburzenia rozumienia mowy (F80.2). Przyczyny tych zaburzeń nie zostały dostatecznie poznane a ich patomechanizm jest niejednoznaczny. Dla bliższego określenia charakteru zaburzenia, neurologopedzi, neuropsycholodzy, lekarze neurolodzy, często stosują termin rozwojowa afazja /dysfazja dziecięca. W polskiej literaturze logopedycznej w odniesieniu do afazji rozwojowej zamiennie używa się także terminów: niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, niedorozwój mowy, alalia, SLI. Dotychczas nie osiągnięto porozumienia co do sposobu ujmowania i kategoryzacji zaburzeń w rozwoju mowy oraz stosowania jednolitej terminologii.

wizytawizytawizytawizyta

Nasi przyjaciele

Nasza fundacja wspierana jest przez

Serwis modowy Mybaze.com

Bezpłatny dostęp do internetu udestępniają nam firmy Intan.pl i VoiceNet

W wyposażeniu łazienki dla osób niepełnosprawnych pomogły nam firmy Sanitec Koło oraz Lehnen.

kolo

lehnen

Naszywki i emblematy na zamówienie

Firma BRUK-BET podarowała fundacji kostkę brukową z przeznaczeniem na parking przed Centrum Dogoterapii oraz płytki chodnikowe do wyłożenia wybiegów i kojców dla psów

Naszą działalność dofinansowuje lek. med. Stanisław Korpacki - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gorlicach

moszczenica.info e-lipinki rtvg

Copyright © 2010 Fundacja Husky team

Fundacja dogoterapeutyczna "Husky team", Korczyna 153, 38-340 Biecz, woj. małopolskie
Bank Spółdzielczy w Bieczu, Nr konta 84 8627 0001 2002 3009 2149 0001
KRS 0000299395, NIP 7382074827, REGON 120640560