Fundacja dogoterapetyczna- nasza misja

"Zasadą, która powinna stanowić podstawę pracy z psem, jest to, że psy nie mogą cierpieć z powodu naszych ambicji bez względu na to, jak wielkiej wagi wydaje nam się nasza praca"
Turid Rugaas


"Pies to najlepszy przyjaciel, wierny kompan, ale i wspaniały 'lekarz' dla duszy i ciała".

 

Fundacja Dogoterapeutyczna „Husky team” z siedzibą w Korczynie 153, 38-340 Biecz powstała 15 lutego 2008r. i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000299395.

Fundacja prowadzi zajęcia dogoterapeutyczne w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych oraz Przedszkolach i Szkołach Podstawowych.

Pracą Fundacji kieruje 2-osobowy Zarząd, który ustala także kierunki jej działania. 30 listopada 2009r. fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundacja Dogoterapeutyczna „Husky team” współpracuje z zespołem osób w skład którego wchodzą: psycholodzy, rehabilitanci, lekarze, terapeuci zajęciowi. Cały zespół bierze udział w ustalaniu odpowiednich programów terapeutycznych dla podopiecznych poszczególnych placówek. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas naszych zajęć psy pracujące w Fundacji są pod stałą opieką weterynaryjną jaką zapewnia nam lek. wet. Daniel Cieśla oraz są przygotowywane  do zajęć przez Agnieszkę Wędrychowicz, która ukończyła kompleksowe szkolenie pozwalające przygotować psa do dogoterapii.


Fundator

Agnieszka - Dogoterapeuta, Behawiorysta zwierząt towarzyszących, członek Stowarzyszenia Behawiorystów Zwierzęcych i Trenerów COAPE (CAPBT - the COAPE Association of Pet Behaviourists and Trainers), Trener szkolenia psów metodą klikerową, Instruktor praktycznej nauki zawodu

Zarząd Fundacji

Prezes Fundacji - Sławomir

Wiceprezes Fundacji – Agnieszka

Rada Fundacji

Przewodniczący  Rady Fundacji – Aneta
Sekretarz Rady Fundacji – JoannaNasi przyjaciele

Nasza fundacja wspierana jest przez

Serwis modowy Mybaze.com

Nasze psy i koty żywi firma Josera

Baner Josera.pl

Naszą Fundację chroni Omega Group

Baner Omega Group
kolo

lehnenCopyright © 2017 Fundacja Husky team

Fundacja Dogoterapeutyczna "Husky team", Korczyna 153, 38-340 Biecz, woj. małopolskie
Volkswagen Bank Polska S.A., Nr konta: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
KRS 0000299395, NIP 7382074827, REGON 120640560