Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie naszej organizacji w Państwa rocznym zeznaniu podatkowym. Klikając na powyższy baner uzyskujecie Państwo dostęp do programu, który ułatwi rozliczenie z Urzędem Skarbowym, a nasz nr KRS zostanie w nim automatycznie umieszczony.

 

Historia fundacji:

 

Fundacja Dogoterapeutyczna „Husky team” z siedzibą w Korczynie 153, 38-340 Biecz powstała 15 lutego 2008r. i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000299395.


 

Od kilku lat Fundacja intensywnie się rozwija. Swoją działalność skupia na wspieraniu rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności przy udziale psów w Warsztatach Terapii Zajęciowej, Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych oraz Domu Opieki Społecznej na terenie powiatu gorlickiego. Podopieczni Fundacji to osoby w różnym wieku (dzieci, młodzież, dorośli) i z różnym rodzajem niepełnosprawności tj. niepełnosprawność intelektualna i ruchowa, autyzm, MPD, Zespół Downa, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia emocjonalne. Fundacja realizuje także projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Dogoterapia często mylona jest z „głaskaniem psa” (co nie znaczy, że na zajęciach nie głaszczemy psów), a tymczasem jest ona formą wielopłaszczyznowej rehabilitacji, w której pies jest doskonałym „motywatorem” do podjęcia przez chorych działania i wysiłku w celu usprawniania zaburzonych funkcji psychomotorycznych. Owszem głaskanie zwierząt też jest formą stymulacji poszczególnych zmysłów: dotyku, wzroku, słuchu, węchu.  Jest to jednak tylko cząstka tego w czym pomaga pies. Oprócz stymulacji polisensorycznej dogoterapia przyczynia się do :

 

1. Ujawnienia i odreagowania negatywnyvh emocji; poprawy samopoczucia, podniesienia poczucia własnej wartości, identyfikowania i wyrazania emocji.

2. Uzyskania postawy korespondencyjnej w relacjach "człowiek-zwierzę" i "człowiek-człowiek", poprawa komunikacji.

3. Stymulacji rozwoju psychoruchowego.

4. Zmiany nieprawidłowych zachowań psychofizycznych.

5. Usprawniania psychicznego.

6. Usprawniania fizycznego.

 

 Na co przeznaczymy środki z 1%. 

 

Środki zebrane w ramach 1 % za 2013r. Fundacja przeznaczyła na zajęcia dogoterapii w ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością oraz Domach Pomocy Społecznej w powiecie gorlickim. Poprzez wpłatę 1% będą mogli Państwo przyczynić się do dalszej realizacji celów statutowych naszej organizacji. 

 


Z poważaniem

Prezes Fundacji

Sławomir Wędrychowicz

 

Aby przekazać 1 % podatku dla naszej fundacji wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać nr KRS:

 

Nr KRS 0000299395  Nasi przyjaciele

  Nasza fundacja wspierana jest przez

  Serwis modowy Mybaze.com

  Nasze psy i koty żywi firma Josera

  Baner Josera.pl

  Naszą Fundację chroni Omega Group

  Baner Omega Group


  Copyright © 2017 Fundacja Husky team

  Fundacja Dogoterapeutyczna "Husky team", Korczyna 153, 38-340 Biecz, woj. małopolskie
  Volkswagen Bank Polska S.A., Nr konta: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
  KRS 0000299395, NIP 7382074827, REGON 120640560