Projekt pt. "Nie-pieskie życie-podtrzymywanie efektów dogoterapii"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Ogólne informacje o projekcie

Projekt „Nie-pieskie życie - podtrzymywanie efektów dogoterapii” jest realizowany przez Fundację Dogoterapeutyczną „Husky team” z siedzibą w Korczynie, nr domu 153, 38-340 Biecz.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej ntegracji, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.07.03.00-12-132/11-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie stopnia zagrożenia wykluczeniem społecznym 80% BO – 46 osób (21K, 25M) niepełnosprawnych z powiatu Gorlic. poprzez dogoterapię w okresie od 01.03.2013r.-30.10.2013r. Celami szczegółowymi są: utrzymanie stopnia integracji poprzez rozwinięcie umiejętności wchodzenia w kontakty interpersonalne oraz umiejętność prowadzenia dialogu u 80% BO – 46 osób (21K, 25M), utrzymanie prawidłowych postaw i zachowań społecznych oraz przełamywanie lęku w kontakcie z ludźmi zdrowymi u 80% BO - 46 osób (21K, 25M),  niedopuszczenie do wzrostu dysharmonii rozwojowych (obniżona sprawność ruchowa, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa) u 80% BO - 46 osób (21K, 25M).

W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl zajęć dogoterapii  w 3 ośrodkach po:

- WTZ Lipinki: 40h zajęć

- WTZ Biecz: 40h zajęć

- DPS Klimkówka: 56h zajęć


Pobierz: Formularz zgłoszeniowy

Pobierz: Regulamin projektu

 5.     
Nasi przyjaciele

Nasza fundacja wspierana jest przez

Serwis modowy Mybaze.com

Nasze psy i koty żywi firma Josera

Baner Josera.pl

Naszą Fundację chroni Omega Group

Baner Omega Group
Copyright © 2017 Fundacja Husky team

Fundacja Dogoterapeutyczna "Husky team", Korczyna 153, 38-340 Biecz, woj. małopolskie
Volkswagen Bank Polska S.A., Nr konta: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
KRS 0000299395, NIP 7382074827, REGON 120640560