Projekt pt. "Pies najlepszym 'lekarzem' dla duszy i ciała

 


Ogólne informacje o projekcie:

1. Projekt „Pies najlepszym ‘lekarzem’ dla duszy i ciała” jest realizowany przez Fundację Dogoterapeutyczną „Husky team” z siedzibą  w Korczynie, nr     domu 153, 38-340 Biecz. 

2. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym  ze środków PFRON będących w dyspozycji   Województwa Małopolskiego. 

 3.  3. Celami projektu są: 

Cel  Cel główny projektu:

- n - Nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, podopiecznych DRO “Caritas” w Gorlicach poprzez grupowe zajęcia dogoterapii. 

Cel  Cele szczegółowe:

- Wykształcenie prawidłowych postaw i zachowań społecznych oraz przełamanie lęku w kontakcie z ludźmi u 80 % beneficjentów projektu poprzez przeprowadzenie 48 godzin zajęć dogoterapii.

- Wyrównanie dysharmonii rozwojowych (obniżona sprawność ruchowa, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa) u 80 % beneficjentów projektu poprzez przeprowadzenie 48 godzin zajęć dogoterapii

- Rozwinięcie umiejętności wchodzenia w kontakty interpersonalne oraz umiejętność prowadzenia dialogu u 80% beneficjentów projektu poprzez przeprowadzenie 48 godzin zajęć dogoterapii. 

4.   4. W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl zajęć dogoterapii  w DRO Caritas w Gorlicach, który będzie trwał 12 tyg. po 4 h zajęć 1x w tygodniu.


             Pobierz formularz zgłoszeniowy

             Pobierz regulamin rekrutacjiNasi przyjaciele

Nasza fundacja wspierana jest przez

Serwis modowy Mybaze.com

Nasze psy i koty żywi firma Josera

Baner Josera.pl

Naszą Fundację chroni Omega Group

Baner Omega Group

Copyright © 2017 Fundacja Husky team

Fundacja Dogoterapeutyczna "Husky team", Korczyna 153, 38-340 Biecz, woj. małopolskie
Volkswagen Bank Polska S.A., Nr konta: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
KRS 0000299395, NIP 7382074827, REGON 120640560