Projekt pt. "Zajęcia ogólnorozwojowe z udziałem psa_kontynuacja"


 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Ogólne informacje o projekcie


Projekt „Zajęcia ogólnorozwojowe z udziałem psa_kontynuacja” jest realizowany przez Fundację Dogoterapeutyczną „Husky team” z siedzibą w Korczynie, nr domu 153, 38-340 Biecz.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.05.00-12-274/11-00 podpisanej 16.09.2011r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu edukacji psycho-społecznej i sprawności motorycznej 80% BO, podopiecznych SOSW i DRO (w tym 13K i 11M), z pow. Gorlic. poprzez zajęcia dogoterapii w okresie od 01.02.2012r. do 31.05.2012r. Celami szczegółowymi są: rozbudzenie ciekawości poznawczej, wyzwolenie aktywności i zainteresowania otoczeniem (ludźmi, psami, przedmiotami) u 80% BO (13K, 11M) – edukacja poznawcza, przełamanie lęku przed wchodzeniem w kontakty z innymi ludźmi i zwierzętami, podniesienie umiejętności nazywania i wyrażania emocji u 80% BO (13K, 11M) – edukacja psychologiczna (emocjonalna), rozwój umiejętności społecznych poprzez wykształcenie prawidłowych postaw i zachowań społecznych u 80% BO (13K, 11M) – edukacja społeczna, wyrównanie dysharmonii rozwojowych u 80% BO (13K, 11M) tj. obniżona sprawność ruchowa, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa – wsparcie rehabilitacji zdrowotnej.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl zajęć dogoterapii dla 30 BO (w tym 16 kobiet i 14 mężczyzn) w 2 ośrodkach: SOS-W w Kobylance i DRO "Caritas" w Gorlicach po 26 h zajęć, w każdym z ośrodków. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.


      Pobierz Formularz zgłoszeniowy

      Pobierz Regulamin projektu

  Nasi przyjaciele

Nasza fundacja wspierana jest przez

Serwis modowy Mybaze.com

Nasze psy i koty żywi firma Josera

Baner Josera.pl

Naszą Fundację chroni Omega Group

Baner Omega GroupCopyright © 2017 Fundacja Husky team

Fundacja Dogoterapeutyczna "Husky team", Korczyna 153, 38-340 Biecz, woj. małopolskie
Volkswagen Bank Polska S.A., Nr konta: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
KRS 0000299395, NIP 7382074827, REGON 120640560