PR 10

Projekt pt. Dogoterapia skuteczną formą wspierania aktywności społecznej osób starszych

 


Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.


Ogólne informacje o projekcie


 1. Projekt „Dogoterapia skuteczną formą wspierania aktywności społecznej osób starszych” jest realizowany pzez Fundację  Dogoterapeutyczną „Husky team” z siedzibą w Korczynie, nr domu 153, 38-340 Biecz.
 2. Projekt jest realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
 3. Celami projektu są:
  • wykształcenie prawidłowych postaw i zachowań społecznych oraz przełamanie lęku  w kontacie z ludźmi
   z różnych grup wiekowych;
  • rozwinięcie umiejętności wchodzenia w kontakty interpersonalne oraz umiejętność prowadzenia dialogu;
  • polepszenie sprawności ruchowej poprzez zwiększenie aktywności fizycznej i rekreacyjno-turystycznej.
 4. W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl zajęć dogoterapii  w 2 ośrodkach po 24h spotkania, w każdym z ośrodków i po 1 spotkaniu plenerowym w siedzibie fundacji.
 5. Projekt jest realizowany w okresie od 01 listopada 2012 r. do 31 maja 2013 r. na terenie województwa małopolskiego; Powiat Gorlice
 6. Udział w Projekcie jest bezpłatny.


Pobierz: Formularz zgłoszeniowy

Pobierz: Regulamin projektuNasi przyjaciele

Nasza fundacja wspierana jest przez

Serwis modowy Mybaze.com

tim

Nasze zwierzęta w karmy zaopatruje sklep zoologiczny AlleZoo:
Top Solutions pomaga nam poprzez pozycjonowanie
allezoo

Copyright © 2013 Fundacja Husky team

Fundacja Dogoterapeutyczna "Husky team", Korczyna 153, 38-340 Biecz, woj. małopolskie
Volkswagen Bank Polska S.A., Nr konta: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
KRS 0000299395, NIP 7382074827, REGON 120640560