Kurs dogoterapii

 

Serdecznie zapraszamy na III edycję kompleksowego kursu dogoterapii.

 

Zaświadczenie na drukach MEN + możliwość uzyskania certyfikatu

PSA TERAPEUTY gratis !!!

Termin kursów: 12-19.07.2014

                          17-24.08.2014

Fundacja Dogoterapeutyczna "Husky team" oraz Centrum Szkoleń Instruktorskich "Green Way" 
zaprasza na Kurs Intruktora Dogoterapii/Kynoterapii.  
Kurs obejmuje 80 godzin, w tym 48 godzin wykładów i warsztatów z zakresu szkolenia psów, dogoterapii, kynologii 
oraz 32 godziny praktyki w ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością. 

 


CENA:

szkolenie  - 1390 zł
zakwaterowanie-40zł/doba
wyżywienie -35zł/dzień

Dogoterapia/Kynoterapia to jedna z metod wspomagająca długotrwałe procesy rehabilitacji. 
Polega na wieloprofilowym wspomaganiu leczenia poprzez kontakt z udziałem wyszkolonego psa. Stanowi uzupełnienie całości oddziaływań terapeutycznych w usprawnianiu dzieci i dorosłych. Głównym celem jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym fizycznie, umysłowo i nieprzystosowanym społecznie. Jednak stosowanie tej metody wymaga szerokiej wiedzy i praktyki jaką można nabyć biorąc udział w Naszym szkoleniu.

 

Informacje dodatkowe:

 • Udział w kursie bez własnych psów ze względu na charakter kursu (krótki termin kursu nie pozwala na zapoznanie się psów co powoduje duże utrudnienie w ich szkoleniu).  
 • Kurs prowadzony z udziałem psów terapeutów pracujących w Fundacji Dogoteraputycznej „Husky team”. Zdobyta wiedza oraz umiejętności praktyczne na temat szkolenia psa pozwolą kursantom odpowiednio przygotować własne psy do pracy w dogoterapii.
 • Dla wszystkich uczestników kursu możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatu PSA TERAPEUTY dla własnego pupila po zaliczeniu egzaminu na psa terapeutycznego. Certyfikacja psów odbędzie się w Krakowie po wcześniejszym ustaleniu terminu. Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu będą dostępne podczas kursu.
 • Zajęcia praktyczne podczas kursu odbędą się w Ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością, podczas których będzie można zweryfikować zdobytą wiedzę pracując z podopiecznymi w różnym wieku i z różnymi schorzeniami (Dom Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy).
 • Wszyscy uczestniczy PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA otrzymają: 
  *Materiały z wykładów w formie papierowej oraz elektronicznej opracowane przez nasz instruktorów
  *Zaświadczenie ukończenia kursu na druku MEN
  *Certyfikat ukończenia kursu w językach polsko-angielskim 
  *Legitymację instruktorską uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie dogoterapii/kynoterapii
 • Istnieje możliwość rozłożenia  płatności na raty
 • Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o finansowanie kursu przez urząd pracy.

Kurs przeznaczony jest dla:

 • osób, pragnących poznać metodę dogoterapii
 • terapeutów, pedagogów, psychologów, asystentów osób niepełnosprawnych, studentów itd. chcących wykorzystywać metodę dogoterapii w swojej obecnej lub przyszłej pracy
 • właścicieli psów, którzy chcieliby nauczyć swe psy pomagać ludziom chorym, niepełnosprawnym lub depresyjnym
 • właścicieli młodych i chętnych do nauki psów

Cena szkolenia obejmuje:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Egzaminy
 • Wydanie dokumentów (zaświadczenie, certyfikat, legitymacja IRR)
 • Materiały szkoleniowe
 • Ubezpieczenie uczestników

 
Warunki uczestnictwa:

 • ukończone 18 lat 
 • 1 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
 • nadesłanie formularza zgłoszeniowego oraz zaliczkę gwarancyjną wliczaną w opłatę (200 zł)
 • opłacenie należności za koszty przebiegu i organizacji kursu w określonym terminie (możliwość wpłaty w ratach)
 • w przypadku posiadania uprawnień instruktora rekreacji lub sporu w innej specjalności, legitymację potwierdzającą te uprawnienia

Program:

1. „Dogoterapia jako skuteczna metoda wspomagająca rehabilitację i leczenie osób z niepełnosprawnością”
- Dogoterapia: Historia dogoterapii. Czym jest dogoterapia. Formy dogoterapii. Cele dogoterapii. Wpływ posiadania zwierząt na zdrowie człowieka. Obecność zwierząt, a obniżenie poziomu stresu. Dogoterapia w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością umysłową i ruchową. Skuteczność dogoterapii na podstawie badań naukowych. Zajęcia praktyczne w Ośrodku dla osób z niepełnosprawnością. 

 Zajęcia praktyczne w Ośrodkach dla osób z niepełnosprawnością (Dom Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy). 

-Kynologia: Udomowienie psa oraz proces kształtowania się ras. Różnice zachowań u różnych typów psów. Podstawy z zakresu wiedzy na temat zachowania psa. Naturalne wzorce zachowania psów. Etapy rozwoju z uwzględnieniem okresów szczególnej wrażliwości u psa. Rola zmysłów w postrzeganiu świata przez psy. Kryteria wyboru psa do pracy w dogoterapii, dobór rasy i szczenięcia. Proces socjalizacji. Potrzeby psa z uwzględnieniem ras. Sposoby komunikowania się zwierząt. Teoria dominacji i mity z nią związane. Strach i agresja u zwierząt. Zapobieganie zaburzeniom zachowania u psów. Wpływ żywienia na zachowanie zwierząt. Stres i wypalenie zawodowe u psów pracujących w dogoterapii.

2. Psychologia i Pedagogika
Podstawowe zagadnienia psychologii dziecka z niepełnosprawnością. Etapy rozwoju dziecka. Typy rodziców dziecka niepełnosprawnego i współpraca z nimi. Wsparcie dziecka niepełnosprawnego oraz formy wspomagania rozwoju. Możliwości i zastosowanie dogoterapii w terapii dziecka o zaburzonym rozwoju. Dogoterapia jako proces terapeutyczny. Zastosowanie dogoterapii w terapii dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

3. Fizjoterapia
Podstawy anatomii człowieka. Najczęstsze jednostki chorobowe i wady postawy. Definicja niepełnosprawności. Podstawowe zagadnienia z zakresu fizjoterapii. Usprawnianie ruchowe dzieci z niepełnosprawnością. Dogoterapia w rehabilitacji ruchowej.

4. „Przygotowanie psa pracującego w dogoterapii”
- szkolenie psa – zajęcia teoretyczne: Podstawy teorii uczenia się. Kliker jako narzędzie szkoleniowe. Sposoby uczenia. Indywidualne możliwości psa, a sposoby pracy. Utrzymanie efektów uczenia się i generalizacja zachowań. Wpływ różnych czynników na psa podczas procesu uczenia się. Zachowania niepożądane u psów, sposoby na ich wyeliminowanie. 

- szkolenie psa – zajęcia praktyczne: kontakt wzrokowy, targetowanie, siad, leżeć, zostań, stój, przywołanie, prawidłowa zabawa, podawanie przedmiotu, czekaj, weź, akceptowanie zabiegów pielęgnacyjnych, akceptowanie osób obcych, w różnych pozycjach, wielu osób na raz. 

Więcej informacji:

Wszystkie informacje formalno-organizacyjne odnośnie kursu można uzyskać pod numerami:
kom. 607 648 811
kom. 665 011 813
e-mail: [email protected]

Wszystkie informacje merytoryczne odnośnie kursu można uzyskać pod numerem:

kom. 608 490 337

e-mail: [email protected]  

 

 

 
  


 
Nasi przyjaciele

Nasza fundacja wspierana jest przez

Agencja Reklamowa Epoka

kolo

lehnen
Top Solutions pomaga nam poprzez pozycjonowanie
Baner Host247.pl

Copyright © 2014 Fundacja Husky team

Fundacja Dogoterapeutyczna "Husky team", Korczyna 153, 38-340 Biecz, woj. małopolskie
Volkswagen Bank Polska S.A., Nr konta: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
KRS 0000299395, NIP 7382074827, REGON 120640560