Konferencja podsumowująca projekt

27 maja w Sali Konferencyjnej Hotelu Margot w Gorlicach odbyła się konferencja organizowana przez Fundację Dogoterapeutyczną "Husky team".  W konferencji wzięli udział: pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w tym opiekun naszego projektu, dyrekcja, instruktorzy i opiekunowie z placówek biorących udział w projekcie oraz beneficjenci projektu, osoby współpracujące przy realizacji projektu: właściciele  kancelarii podatkowej: Skowron i spółka, asystent projektu , prowadzący  zajęcia dogoterapii, redaktor Gazety Gorlickiej.

Konferencja miała na celu  podsumowanie projektu: "Pomocna łapa-dogoterapia formą integracji społecznej osób z niepełnosprawnością z Powiatu Gorlickiego_kontynuacja”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  W ramach projektu  prowadzone były zajęcia dogoterapii dla podopiecznych 5 ośrodków z powiatu gorlickiego w formie cotygodniowych spotkań z psem.  Psy terapeuci wraz z dogoterapeutą i zoopsychologiem wspomagały rehabilitację osób z niepełnosprawnością w  5 ośrodkach z  terenu powiatu gorlickiego tj: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kobylance, Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinkach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bieczu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dominikowicach. Do projektu zakwalifikowano 114 osób, w tym 53 kobiet i 61 mężczyzn, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących powiat gorlicki z wyłączeniem miasta Gorlice. Celem głównym projektu było przełamanie barier beneficjentów w kontakcie z ludźmi zdrowymi oraz wspomaganie rozwoju społeczno emocjonalnego tych osób poprzez zajęcia dogoterapii prowadzone od 01.02 do 31.05.2011r. Przeprowadzono 160 godzin zajęć z udziałem psa wspomagających rehabilitację osób z niepełnosprawnością, podczas których odbyły się między innymi   ćwiczenia logiczne z udziałem psa, zajęcia ruchowe z udziałem psów Syberian husky, ćwiczenia artystyczne z pomocą psa, warsztaty z zakresu tresury psa przejazdy psim zaprzęgiem.

Konferencje poprowadziła Wiceprezes Fundacji - Pani Aneta Horowicz, a podsumowania działań przeprowadzonych w projekcie dokonał Prezes Fundacji - Pan Sławomir Wędrychowicz. Głównym punktem spotkania była  prezentacja talentów uczestników naszego projektu. Konkurs „ Każdy z nas ma talent” odbył się w trakcie realizacji projektu w ośrodkach w nim uczestniczących, wyłonił wiele talentów i pokazał nam jak wiele można  osiągać pomimo niepełnosprawności. W trakcie realizacji projektu staraliśmy się poprzez zajęcia dogoterapii przełamywać bariery naszych beneficjentów w kontaktach z ludźmi zdrowymi oraz wyzwolić w nich zainteresowania, aktywność oraz motywację do działania czego  dowodem  były  prezentowane przez nich umiejętności. Pokaz został nagrodzony aplauzem zachwyconej publiczności. 

 

 


 

 

 


 

Nasi przyjaciele

Nasza fundacja wspierana jest przez

Serwis modowy Mybaze.com

Nasze psy i koty żywi firma Josera

Baner Josera.pl

Naszą Fundację chroni Omega Group

Baner Omega Group


kolo

lehnen


Copyright © 2017 Fundacja Husky team

Fundacja Dogoterapeutyczna "Husky team", Korczyna 153, 38-340 Biecz, woj. małopolskie
Volkswagen Bank Polska S.A., Nr konta: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
KRS 0000299395, NIP 7382074827, REGON 120640560