Podsumowanie działalności Fundacji w 2008r.

Rok 2008 w Fundacji był niezwykle pracowity i obfitował w wiele wydarzeń. Na początku roku większość czasu zajęły nam procedury związane z zakładaniem Fundacji tj. sporządzenie Statutu Fundacji, Aktu Notarialnego, zarejestrowanie Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, nadanie nr Nip i Regon. Po dopełnieniu wszystkich formalności nadszedł czas na właściwe działania. Wiosna była sprzyjającym terminem na organizowanie pikników promujących zdrowy styl życia. Wspólnymi siłami przygotowaliśmy 1 ha teren rekreacyjno-dogoterapeutyczny, aby móc przyjąć duże, zorganizowane grupy dzieci. Do fundacji przyjechały dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli na takie właśnie spotkania. Równolegle odwiedzaliśmy dzieci niepełnosprawne ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kobylance, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku,Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krakowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Krośnie, Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego "Caritas" w Gorlicach. Oprócz tego nawiązaliśmy współpracę z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Dominikowicach i Domem Dziecka w Zagórzanach. Nasze spotkania przyniosły dzieciom, ale i dorosłym wiele uśmiechów i radości dzięki niezwykłej cierpliwości naszych kochanych psów. Koniec roku przyniósł nam szczególną wiadomość o przyznaniu dofinansowania dla naszego projektu zatytułowanego ‘Rozwój Fundacji Dogoterapeutycznej "Husky team"’ złożonego w ramach IV edycji konkursu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP) - komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”. Dzięki w/w środkom będziemy mogli rozpocząć prace nad stworzeniem Centrum dogoterapii. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju fundacji czy to wkładem finansowym, rzeczowym, czy też "dobrym słowem" i wiarą w nasze dobre intencje.


Nasi przyjaciele

Nasza fundacja wspierana jest przez

Serwis modowy Mybaze.com

Nasze psy i koty żywi firma Josera

Baner Josera.pl

Naszą Fundację chroni Omega Group

Baner Omega Group


Copyright © 2017 Fundacja Husky team

Fundacja Dogoterapeutyczna "Husky team", Korczyna 153, 38-340 Biecz, woj. małopolskie
Volkswagen Bank Polska S.A., Nr konta: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
KRS 0000299395, NIP 7382074827, REGON 120640560